Yönetim Danışmanlığı Hizmeti , şirketlere uzun süre insan kaynağından, yönetim anlayışına, şirket organizasyonunda belirtilen başlıkların niteliklerine sahip olan yönetim kadrosuna,yerleşmiş olan yönetim anlayışına kadar tüm süreçleri kontrol eder. 

Şirketlerin devamlılığının ve verimliliğinin sürdürülebilir olması ; şirket ve şirketteki bireyler arasındaki dengelerin iyi bir yönetim sistemi  ile ilişkilendirilmesiyle  mümkündür.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, alanında uzman danışman kadrosu ile uygulamaya dayalı ve bizzat işletmenin gerçeklerini dikkate alarak şirket için sağlıklı bir  Yönetim Sistemi Yapılanması sağlamaktadır.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 1. Yönetim kurulu organizasyon yapısının oluşturulması
 2. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında analiz yapmak
 3. Yönetim kurulu raporlama sisteminin oluşturulması
 4. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmeleri doğrultusunda ilke ve uygulamaların  belirlenmesi ve denetlenmesi ,
 5. Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarının belirlenmesi ,
 6. Şirket’in oluşturduğu / oluşturacağı sistem ve süreçlerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve yönetim kuruluna öneri olarak sunulması. Onaylanan uygulamaların şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarını hayata geçirilmesi 
 7. İşletme için kurumsal 5 yıllık stratejik hedeflerin planlanması
 8. İşletmenin hedef odaklı bir yapıya dönüşmesi için  icra kurulunun oluşturulması ve kurula uygun görev ve sorumlulukların belirlenmesi
 9. “Kurumsal Yetki Matrisi” ile tüm personelin görev ve yetki dağılımlarının yapılandırılması
 10. Kurum iç denetim birimini oluşturarak denetimini yapmak ve sistemli şekilde yönetim kuruluna raporlamak
 11. Kurumsal toplantı formatı oluşturmak, yönetmek ve takip etmek

Ortak Akıl Yönetim Danışmanı İş Hizmet Süreci :

 1. İşletmenin operasyonel yapısına ve ihtiyacına  göre gerekli kurumsal analizler yapılır,
 2. Raporlamalar yönetim birimleri ile istişare edilir ,
 3. Acil ve öncelikli konular başta olmak üzere iş planı oluşturulur ve aksiyona şeçilir.

Yönetim Danışmanı Nedir Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Hayatın her anında yönetim ve yönetme gücü en önemli noktaların başında yer alıyor. Özellikle de iş piyasasında sektör fark etmeksizin her işletmenin, şirketin yönetim konusunda başarılı olması iş geliştirme ve köklü olma konusunda gelişim göstermesi ve sağlam adımlarla yükselmesi anlamını da taşıyor. 

Tam da bu noktada yönetim danışmanı devreye girer. Yönetim danışmanı genel olarak iş yerinde performansın artmasını,  tüm iş süreçlerinin analiz edilmesini ve yenilikçi gelişmelerin takip edilerek uygulanmasını üstlenir. Bu da doğrudan kurumun ya da şirketin büyük ölçüde gelişim göstermesini destekler. Yönetim danışmanı konusunda alanında uzman bireyler kişilerden ya da yönetim danışmanlığı şirketlerinden destek almanız mümkündür.

Yönetim Danışmanlığı Şirketleri Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Şirketler ve diğer tüm işletmeleri için en önemli iki ana nokta üretebilmek ve verimli olmaktır. Üretmek ve verimlilik ise doğru bir yönetim ile söz konusu olacaktır. 

Yönetim danışmanlığı şirketleri ile çalışmak bu noktada doğru bir seçim olmakla beraber son derece de faydalı bir adım olacaktır. İş geliştirme, iş stratejisi geliştirme, organizasyonel yapıyı sağlama, farklı iş yapma yöntemlerine ilişkin yenilikçi adımlar atma gibi pek çok konuda sağlıklı çalışmalara imza atan yönetim danışmanlığı şirketleri firmanızın, şirketinizin gelişmesinde büyük rol oynar.

Yönetim Danışmanının Görevleri

Yönetim danışmanı ya da yönetim danışmanlığı şirketlerinin işletmeniz ya da şirketiniz için üstlendiği görevler şu şekilde sıralanabilir;

 1. Müşteriye kaynak bilgi sağlar ve verir
 2. Müşteri problemlerini çözmeye yönelik hizmet eder
 3. Sorunları değerlendirerek alternatif çözümler sunar ve uygular
 4. Sunulan önerilerin müşteri ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlar
 5. İşletmenin, şirketin verimliliğini büyük ölçüde arttırır
 6. İşletmelerin kör noktalarını açar ve gelişmelerine destek olacak öneriler sunar
 7. Büyüme, gelişme, yayılma, köklenme ve kalıcı olma açısından büyük faydalar sağlar
 8. Sektörün lideri haline gelmenize destek olan çözümler ve öneriler sunar, uygular.