Bir firmanın yönetiminde günümüz koşullarında kurumsal stratejik planlamaya gereklilik duyulmaktadır. Stratejik planlama sayesinde firma çalışanları, yönetim görevleri ve hedefleri karıştırmayacaklar ve büyük resmi daha kolay görebileceklerdir. Kurumsal stratejik planlama firmanıza gelen tekliflerin konumlandırılmasında ve bölge planı yapmak konusunda size yardımcı olacak ve efektif stratejiler geliştirmenizi sağlayacak bir araçtır. Elbette her firma için özel olarak planlama yapılmalıdır, çünkü her piyasanın farklı dinamikleri vardır ve bu dinamikler etrafında özel stratejiler planlanmalıdır.

Özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte öngörülemeyen risklerin firmaları olumsuz etkilediği ortaya çıkmış oldu. Bu sebeple firmaların bundan sonraki süreçte kurumsal stratejik planlar doğrultusunda ilerlemeye önem vermesi gerekmektedir. Görünür olmayan riskleri dahi değerlendirmeye alabilecek bir iş akış düzeni oluşturulmalıdır.

Strateji sıklıkla yanlış bağlamda kullanılan bir kelimedir. Çoğu insan bunu hedeflerle karıştırır. Esasen, strateji nasıl kazanacağımızın bir yol haritasıdır. Bulunduğunuz yer “mevcut durumunuz” ve gitmek istediğiniz yer “olmanız gereken durumunuz” olmalıdır. Bu boşluğu nasıl kapatacağınız sizin stratejinizdir. 

Bir şirket için de bu tam anlamıyla bu şekilde işlemektedir. Strateji aynı strateji sadece kapsadığı alan farklı diyebiliriz. Firmaların stratejik hedeflere önem vermesi ise bambaşka bir konudur. Kurumların stratejik hedefleri denildiğinde belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılan stratejiler düşünülmelidir.

Örnek olarak bir şirketin belirli bir satış hedefi koyduğunu farz edebiliriz. Söz konusu hedefe ulaşmak için geçecek zaman, izlenecek yollar, kazanılacak ve kaybedilecek şeyler gibi birçok şeyi planlayarak ilerlemek şirketin belirli bir stratejiye sahip olduğunu göstermektedir.

Planlanan strateji ile riskleri, kazanımları analiz etmek ve o şekilde aksiyon almak firmanız için önemli olacaktır. İş dünyasında 3 ana strateji katmanı olduğu söylenebilir. Bunlar; Kurumsal Strateji, İş Stratejisi ve İşlevsel Strateji olarak ele alınmaktadır. Bu metinde size kurumsal strateji hakkında bilgi veriyor olacağız.

Kurumsal Strateji Nedir?

Kurumsal stratejiyi profesyonel boyutundan bağımsız, bireyi temel aldığımız basit bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin; 2 milyon dolarınız var. Parayı gayrimenkule mi yatırmalısınız, birkaç ev alıp kira geliri ile yaşamınıza devam mı etmelisiniz yoksa hepsini hisse senetlerine yatırmalı ve temettü gelirleri ile mi yaşamınızı sürdürmelisiniz? Veyahut birden fazla gelir kaynağı mı oluşturabilirsiniz? 

Bu örnekte, 2 milyon dolarınız ile gayrimenkul sektörüne girmeye karar verdiğinizi düşünecek olursak; bu sizin kurumsal stratejiniz olacaktır. Bu kurumsal stratejinin çok basit bir örnek ile açıklanmasıdır elbette. Kurumsal stratejinin temelinde de büyük şirketler, büyük fonları ile daha büyük kararlar almaktadırlar.

Bir firma olarak, Ar&Ge’ye daha fazla yatırım yapmalı ve yeni bir endüstride yeni bir ürün mü oluşturmalısınız, uydu imalat sanayine mi girmelisiniz veya birden fazla sektöre mi giriş yapmalısınız? Bu firmalar için basitçe cevaplanacak bir soru değildir. Firmaların bu soruyu cevaplamak için çeşitli strateji araçlarını kullanması gerekmektedir. İşte bu noktada öngörülen kurumsal stratejik planı devreye sokmak kurtarıcı olacaktır.

İş Stratejisi ise firmanın belirli bir sektörde rekabet avantajı elde etmesi olarak düşünülebilir. Örneğin, şirketiniz 2 milyon dolara sahip olduğundan kurumsal düzeyde bir strateji olarak, gayrimenkul sektörüne girmeye karar vermişti. Burada iş stratejiniz de belirli bir yerde, diğer sokaklardan daha değerli olduğunu bildiğiniz belirli bir sokakta uygun fiyatlı gayrimenkuller satın almak olabilir. 

Belki de 5 yıl içerisinde tüm mahallenin geleceğini değiştirecek büyük bir alışveriş merkezi kurulacağı konusunda öngörüye sahipsinizdir. İşte bu iş stratejisi örneğidir. Firmamız tüm bu planlamalar konusunda hizmet sunmaktadır. Buna danışmanlık hizmeti diyebiliriz ve verilen hizmette firmamızın hakları saklıdır.

Kurumsal Stratejik Planlamanın Önemi

Bir şirketteki bilgi sistemleri projeleri için yönetim yapısının unsurlarından biri de kurumsal stratejik planlamadır. Projelerin önem derecesine göre sıralanmasını ve işleyişini bu unsur altında çalışanlar belirlemektedir de denebilir.

Kurumsal firmaların bilgi sistemleri projeleri ve şirketin sürdürdüğü diğer projelerin zirvesinde kurumsal stratejik planlama grubu ve bilgi sistemi yönlendirme komitesi bulunmaktadır. Kurumsal stratejik planlama grubu, firmanın yeni sistemlerin geliştirilmesini gerektirebilecek stratejik planını geliştirmekten sorumludur. Genellikle bu grup, firma performansının objektif ölçümleri geliştirmekte ve bir veya birkaç önemli performans göstergesinde önemli bir gelişme sağlayabilecek BT ​​projelerini desteklemeyi seçmektedir. Bu performans göstergeleri firmanın yönetim kurulu tarafından gözden geçirilir ve değerlendirilir.

Bilgi sistemleri yönlendirme komitesi sistem geliştirme ve işletimden sorumlu üst yönetim grubundan oluşmaktadır. Yönlendirme komitesi, tüm firmaların tüm departmanlarındaki sistemlerin planlarını inceler ve onaylayabilir, sistemleri koordine etmeyi ve entegre etmeyi amaçlamakta ve zaman zaman belirli bilgi sistemleri projelerinin seçiminde yer almaktadır. Bu grubun üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu tarafından kararlaştırılan temel performans göstergeleri konusunda da keskin bir bilinci olmaktadır.

Proje ekibi, bilgi sistemleri yöneticileri ve çeşitli özel bilgi sistemleri projelerini denetlemekten sorumlu son kullanıcı yöneticilerinden oluşan bir proje yönetim grubu tarafından denetlenebilmektedir. Karar alma işi ekinin inisiyatifine de bırakılabilmektedir. Proje ekibi, bağımsız sistem projelerinde doğrudan sorumludur. Sistem analistleri, ilgili son kullanıcı iş alanlarından uzmanlar, uygulama programcıları ve belki de veritabanı uzmanlarından oluşmaktadır. Proje ekibinin büyüklüğü ve etkinliği, sistem çözümünün zorluk derecesine göre değişebilmektedir.