Kurumsallaşma; tüzel bir varlığın faaliyetlerini insan faktörüne  bağlı olmadan sürdürebilmesini, iyileşmesini ve geliştirilmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulması sürecidir.Bir işletme için kurumsallaşma  düşük maliyet,verimlilik,hız ve sürdürülebilirlik ifade eder.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlık, alanında uzman danışman kadrosu ile uygulamaya dayalı ve bizzat işletmenin gerçeklerini dikkate alarak tüzel kişiler için Kurumsallaşma Danışmanlığı Hizmeti sunmaktadır.

Kurumsallaşmanın Avantajları :

 1. Kuruluş daha düzenli, dinamil ve sistemli çalışır
 2. İşletme rekabet etme  gücünü artırır
 3. Kontrolü elde tutmak kolaylaşır
 4. Hata yapma azalarak minimuma düşer
 5. Hedeflerine ulaşmak kolaylaşır
 6. Yetki,denetim ve sorumluluklar açıktır
 7. İşveren ve yöneticiler için zaman daha verimli kullanılır
 8. Farklı bakış açılarını ortaya çıkartır
 9. Bütçe ve iş planları daha açıktır
 10. İşveren tarafı ve yönetici tarafı zamanı daha verimli kullanılır

Türkiye’deki şirketlerin %95’i aile şirketlerinden oluşmaktadır.Aile şirketlerinin kurumsallaşması ekonominin istikrarı açısından çok büyük önem arz etmektedir.Yönetim  ve Kurumsallaşma Danışmanımız Dr.Yılmaz SÖNMEZ Türkiye’deki aile şirketlerinin  kurumsallaşma sürecini anlatıyor.

Kurumsallaşma Danışmanı Ne İş Yapar?

İşletmelerin ya da şirketlerin sektör değişmeksizin temel gayesi kesinlikle kurumsallaşmadır. Çünkü kurumsallaşma potansiyel müşteri kitlesine de doğrudan güven verdiği için iş geliştirme, Pazar oluşturma, güven verme gibi konularda fayda sağlar. Tüm bunların yanı sıra kurumsallaşma aynı zamanda şirketlerin ya da işletmelerin daha sistematik ve daha kaliteli, profesyonel bir hizmet vermesini de destekler.  Bu noktada kurumsallaşma danışmanı ile çalışmak en pratik ve kalıcı çözüm olacak ve şirketinizi, işletmenizi daha ileriye taşımaya hizmet edecektir.

Kurumsallaşmak Ne İşe Yarar?

Bir şirketin yada işletmenin kurumsal bir kimliğe sahip olması ve kurumsallaşmaya doğru ilerlemesi her anlamda faydalı olacaktır.Kurumsal Kimlik ve kurumsallaşma birbirlerini tamamlamış gözüksede kurumsal kimlik kazanamı kurumsallaşmanın sadece bir adımıdır.Bu sürecin tamamlanması için disiplin,özveri,sağlıklı ve dinamik düşünce en önemli kriterlerdir. Sonucu ise iş planından,performansa,imaja kadar tüm süreçlerin iyileşmiş olmasıdır.Örnek vermek gerekirse özellikle şu hususlarda çalışmalarınızı daha ileriye taşıyacaktır;

 1.      Sistemli ve organizeli çalışmak
 2.      Rekabet gücünü arttırmak ve sektörde kalıcı olmak
 3.      Hata riskini en az seviyeye indirmek
 4.      Yetki ve sorumluluk ile yükselmek
 5.      Alıcılara güven vermek
 6.     Farklı bakış açıları ve yenilikler yakalamak
 7.      Üst yönetim kısmında zamanı iyi değerlendirmek

Kurumsallaşma Danışmanının Görevleri

Kurumsallaşma danışmanı yukarıda sıraladığımız sistemi oturtmak ve korumak üzere destek olur. Sürecin aşamalarına öncü olur örneklendirir gerekli eğitimleri organize eder, görünmeyen veya işletmeye özgü ihtiyaçları tespit eder ve aksiyon alır.Şirket veya işletme için büyük önem taşır. 

Çünkü çalışanların yaptıkları işe daha bağlı olmalarını, verimli olmalarını hedefleyen çalışmalara imza atarak kurum içi sorumluluk bilincini de oluşturur. Üst yönetim kısmında da faydalı projeler yapılmasına destek olur.Yönetim Kuruluna gerekli raporları sunarak değişim gereken yerleri beraber onaylar Ortak Akıl ile kurumsallaşma sürecini maksimum faydaya çıkartmış olur.