Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı olarak sektörel deneyim ve doğru operasyonel bilgi ile kobi, aile şirketleri, banka ve işletmelere finansal türev ürün stratejileri, emtia fiyat modellemesi, makro ekonomik modelleme, nakit akış tablosuna uygun spesifik modelleme ve finansal risk yönetimi hizmetlerini sunarak hızlı ,verimli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Finansal Danışmanlık Hizmetlerimiz :

 1. Finansal yapı ve yönetim analizi
 2. Gelir ve gider düzenlemeleri
 3. Firmaların büyüme hedeflerini değerlendirme sayısallaştırma
 4. Firmaların mevcut tahsilât sisteminin ve süreçlerinin iyileştirilmesi
 5. Yeni tahsilat sisteminin oluşturulma çalışmaları ve sürecin yönetilmesi

(DBS – Doğrudan borçlandırma sistemi veya Cash Card )

 1. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak nakit akım tablolarının hazırlanması

( Cash- Flow )

 1. Firmanın sermaye ihtiyacının belirlenmesi ve planlama süreçlerine adım atılması,
 2. Alıcılar ve satıcılarda ortalama tahsilat sürelerinin hesaplanması

( ACD – Average Collection Day )

 1. Stok devir hızının hesaplanarak gerekli optimizasyonun sağlanması
 2.  Firmanın nakit ihtiyacını yaratan nedenlerin tespiti ve borç yönetimi
 3.  Nakit dengesinin finansal enstrümanlar kullanılarak sağlıklı hale gelmesi için öneriler

( Forex, kredi,spot döviz, option, futures, swap, forfeiting, factoring, leasing, halka arz, vb.)

 1.  Firmanın kur, faiz, likidite, default vb. gibi riskler açısından analizi
 2.  Mali sorunların belirlenmesi ve iyileştirme önerilerinin hazırlanması için ekonomik, sektörel ve sosyal çalışmalar
 3.  Ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerin sektöre etkisinin analizi ,
 4.  Rekabet gücü tespiti ve sektörün rekabet konumunun ve koşullarının değerlendirilmesi ,

Finans Danışmanı Nedir?

Finans danışmanı en yalın tanımı ile kişilere ve yahut da işletmelere, kurumlara finansal konularda destek olan kişi olarak ifade edilebilir. Özellikle kişilerin ya da işletmelerin sahip olduğu tüm varlık ve taşınmazların piyasa değerlerini analiz ederek tüm bu süreçleri işletme veya bireyin lehine çevirmeye yönelik projeler sunan kişidir demek de yanlış olmayacaktır.

Finans Danışmanı Ne İş Yapar?

Finans Danışmanı,örnekle finansman ihtiyacınızı  analizler sonucu işletmenin mali tablolarının sonuçlarına reel yaklaşarak raporlar ve gerçekçi planlar sunar. Satın almadan banka ve diğer finansı etkileyecek konularda  bulunmak üzere yardımcı olmak için finans danışmanı için heran desteğine ihtiyaç duyduğumuz bir kaynak demek yanlış olmayacaktır.

Bu nedenle de telefon numaraları her an ulaşılabilirdir. Çünkü fırsatın veya krizin ne zaman geleceğininin belli olmadığını bilirler.

Finans Danışmanı Neler Yapmalıdır?

Kişilerin ya da şirketlerin finansal danışman tercih etmeleri uzun soluklu ve köklü olma konusunda gelişim göstermelerine destek olur. Temel ve genel olarak işi finansal yönetim olan finans danışmanları şunları yapmak ile mükelleftir;

 1. Bilançoyu analiz etmek
 2. Mail tablolarını gözlemlemek
 3. Finansal yönetimi direkt olarak sağlamak
 4. Uzun vadeli finansal piyasa analizi yapmak ve sunmak
 5. Uygun finansman için araştırma yaparak sunmak
 6. Banka kredileri ve aracı kurumları yakından takip ederek en uygun koşulları sağlayanı tercih etmek
 7. Finansal olan tüm hareketleri yakından takip ederek yönetmek

Finans Danışmanı Neden Tercih Edilmelidir?

Küçük, orta veya büyük ölçekli her işletmenin, kurumun ayakta kalmasını sağlayan en temel husus finansal yönetim ve analizdir. Tüm bu operasyonları yönetme konusunda kaliteli bir finans danışmanı ile hareket etmek her zaman işletmenin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Çünkü bir kurumun ya da işletmenin finans krizlerini doğru yönetememesi ya da yanlış yönetmesi komple risk altına girmesine neden olacaktır.